Xác nhận mẫu thực phẩm nhập khẩu được miễn kiểm tra

16/08/2020 11:07 Tùng Dương
GDVN- Cục An toàn thực phẩm nhận được các văn bản của một số tổ chức, cá nhân gửi về việc xác nhận mẫu thực phẩm để được miễn kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu.

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm về công văn xin giải tỏa lô hàng mẫu thực phẩm

Trong thời gian vừa qua, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được các văn bản của một số tổ chức, cá nhân gửi về Cục An toàn thực phẩm về việc xác nhận mẫu thực phẩm để được miễn kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu, về vấn đề này, Cục An toàn thực phẩm có ý kiến như sau:

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Căn cứ theo Điều 13, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm: Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm):

1. Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

2. Sản phẩm mang theo người nhập cảnh, gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của người nhập cảnh để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi; quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Sản phẩm nhập khẩu dùng cho cá nhân của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

4. Sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan.

5. Sản phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu có số lượng phù hợp với mục đích thử nghiệm hoặc nghiên cứu có xác nhận của tổ chức, cá nhân.

Quảng cáo sai sự thật về viên sủi DiaBet
Quảng cáo sai sự thật về viên sủi DiaBet

6. Sản phẩm sử dụng để trưng bày hội chợ, triển lãm.

7. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

8. Sản phẩm tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.

9. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, hàng hóa của các tổ chức, cá nhân thuộc các quy định nêu trên được miễn kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu.

Tùng Dương