Thầy cô ơi, xin đừng vội vàng dạy thêm!

Thầy cô ơi, xin đừng vội vàng dạy thêm!
(GDVN) - Học cả đời, kiếm tiền cả đời, nhưng sức khỏe phải là số một cho cả thầy và trò, mùa dịch, mùa nóng, xin đừng vì lợi ích cá nhân mà tổ chức dạy thêm.