Sâu, Bướm và “Ngài”

31/08/2020 11:10
GDVN- “Bướm” được chia làm hai loại, bướm ngày và bướm đêm, bướm đêm còn được gọi là “con ngài”, chúng chiếm khoảng trên 80% các chủng loại bướm.

Làng Vũ Đại ở Diên Hồng (1)

18/06/2020 06:15
GDVN- Liệu thói trọng cung (lời nói) hơn trọng chứng mà báo chí phê phán khá mạnh mẽ có phải đang được áp dụng không chỉ khi xét xử tại tòa mà còn cả khi tranh biện?

Xin đừng làm “nhọ” danh nhà giáo

26/07/2019 06:49
(GDVN) - Với nhà giáo, nếu phải dùng từ “nhọ” thì cách ứng xử tốt nhất là xin ra khỏi ngành, bởi không chỉ “con sâu làm rầu nồi canh” mà còn có thể nhọ lây sang cả trò.

Rác phát ngôn

12/06/2019 06:48
(GDVN) - Nơi nào “chim chưa đậu đã nhậu hết cả chim” thì tội gì mà đại với chả diện!