Công bố Nữ sinh trong mơ 2013

(GDVN) - Sau hơn nửa năm phát động, Cuộc thi ảnh Nữ sinh trong mơ đã lựa chọn được gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013.

Gương mặt 30 thí sinh vào Chung kết Cuộc thi Nữ sinh trong mơ 2013

(GDVN) - Sau nửa năm, cuộc thi Nữ sinh trong mơ 2013 đã tìm kiếm được 30 gương mặt nữ sinh có chỉ số pageview cao nhất hoặc đáp ứng được những tiêu chí của BTC cuộc thi đề ra vào vòng Chung kết. Từ 13/7-22/7 sẽ chính thức diễn ra cuộc đua để lựa chọn gương mặt xuất sắc nhất - Nữ sinh trong mơ 2013.

Danh sách 30 thí sinh lọt vào vòng 3 cuộc thi Nữ sinh trong mơ 2013

(GDVN) - Theo thể lệ của cuộc thi, BTC Nữ sinh trong mơ 2013 thông báo, từ ngày 09/07/2013 kết thúc vòng 2, đồng thời 20 thí sinh lọt vào vòng 3 (theo chỉ số pageview) và 10 thí sinh do BGK lựa chọn có 3 ngày nghỉ, tiếp tục thi vòng 3 sau ngày 12/007/2013.

Nguyễn Thị Kim Dung đoạt giải tuần 1 triệu đồng

(GDVN) - Chủ nhân của giải thưởng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, do Hoclamgiau.vn trao tặng trong tuần thi thứ 19 cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013 thuộc về Nguyễn Thị Kim Dung, Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội (977).

Đồng Thị Lan Anh lần thứ 7 đoạt giải 1 triệu đồng

(GDVN) - Chủ nhân của giải thưởng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, do Hoclamgiau.vn trao tặng trong tuần thi thứ 18 cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013 tiếp tục thuộc về Đồng Thị Lan Anh, Hải Phòng, Đại học Hàng Hải (614).

Đồng Thị Lan Anh lần thứ 6 đoạt giải 1 triệu đồng

(GDVN) - Chủ nhân của giải thưởng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, do Hoclamgiau.vn trao tặng trong tuần thi thứ 17 cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013 tiếp tục thuộc về Đồng Thị Lan Anh, Hải Phòng, Đại học Hàng Hải (614).

Đồng Thị Lan Anh lần thứ 5 đoạt giải 1 triệu đồng

(GDVN) - Chủ nhân của giải thưởng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, do Hoclamgiau.vn trao tặng trong tuần thi thứ 16 cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013 tiếp tục thuộc về Đồng Thị Lan Anh, Hải Phòng, Đại học Hàng Hải (614).

Đồng Thị Lan Anh lần thứ 4 đoạt giải 1 triệu đồng

(GDVN) - Chủ nhân của giải thưởng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, do Hoclamgiau.vn trao tặng trong tuần thi thứ 15 cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013 tiếp tục thuộc về Đồng Thị Lan Anh, Hải Phòng, Đại học Hàng Hải (614).

Đồng Thị Lan Anh lần 3 liên tiếp đoạt giải 1 triệu đồng

(GDVN) - Chủ nhân của giải thưởng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, do Hoclamgiau.vn trao tặng trong tuần thi thứ 14 cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013 vẫn thuộc về Đồng Thị Lan Anh, Hải Phòng, Đại học Hàng Hải (614).

Đồng Thị Lan Anh đoạt giải 1 triệu đồng tuần 12

(GDVN) - Chủ nhân của giải thưởng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, do Hoclamgiau.vn trao tặng trong tuần thi thứ 12 cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013 đã thuộc về Đồng Thị Lan Anh, Hải Phòng, Đại học Hàng Hải (614).

Nguyễn Thị Huế lần thứ 3 giành giải 1 triệu đồng

(GDVN) - Chủ nhân của giải thưởng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, do Hoclamgiau.vn trao tặng trong tuần thi thứ 11 cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013 đã thuộc về Nguyễn Thị Huế, Bắc Ninh, THPT Quế Võ 2 (581).

Nguyễn Thị Huế lần thứ 2 giành giải 1 triệu đồng

(GDVN) - Chủ nhân của giải thưởng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, do Hoclamgiau.vn trao tặng trong tuần thi thứ 10 cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013 đã thuộc về Nguyễn Thị Huế, Bắc Ninh, THPT Quế Võ 2 (581).

Phạm Thị Ngọc Thảo tuần thứ 3 giành giải 1 triệu đồng

(GDVN) - Chủ nhân của giải thưởng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, do Hoclamgiau.vn trao tặng trong tuần thi thứ 9 cuộc thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013 đã thuộc về Phạm Thị Ngọc Thảo, Quảng Ngãi, CĐ Giao thông Vận tải TP.HCM (510).
Đang tải tin...