Đài Loan diễn tập, Mã Anh Cửu: “Vong chiến tất nguy!”

07/06/2012 20:13
(GDVN) - Đài Loan cùng với Tây Tạng là vấn đề được Trung Quốc xác định là lợi ích cốt lõi và cũng đang tiềm tàng nhiều biến số khó lường khiến giới chức Bắc Kinh đau đầu, nhất là vấn đề Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc vẫn chưa có cách nào kiểm soát được.