Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi

01/02/2014 07:54
(GDVN) - Đây là một tập tục thể hiện nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam ta, đặc biệt là người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ.