Kiểm tra kì 1 lớp 1 nên nhẹ nhàng

29/12/2020 06:44
GDVN- Kiểm tra học kì 1 của lớp 1 năm nay nặng nề, kiến thức hàn lâm sẽ tiếp tục thổi bùng tiêu cực dạy thêm, học thêm trong chương trình mới, điều mà không ai muốn.