Trái cây tẩm cả hóa chất ướp xác

19/03/2012 10:39
Nhiều nhà chuyên môn cảnh báo các loại trái cây được tẩm nhúng hóa chất công nghiệp để tươi lâu cả tháng có thể gây hại cho người dùng.