Có ai đi học từ xa giống tôi không?

Có ai đi học từ xa giống tôi không?
(GDVN) - “Có cả giáo viên đang trong thời gian ở cữ mà vẫn thi đỗ tốt nghiệp đấy. Chuyện học hộ, thi hộ là chuyện bình thường ở đây”.