15-1 có kết quả vì sao cháy xe

11/01/2012 11:54
Dự kiến đến ngày 15-1-2012 sẽ có kết quả nghiên cứu chỉ ra các nguyên nhân cháy xe với chứng cứ khoa học để giảm bớt lo lắng trong cộng đồng.