Cóc có khả năng dự báo động đất

02/12/2011 07:06
(GDVN) - Loài cóc có thể dự báo động đất bằng cách cảm nhận được sự thay đổi của chất hóa học trong nước ngầm ngay sau khi xuất hiện địa chấn.