Lần đầu tiên xuất khẩu vượt 200 tỷ USD

16/01/2018 06:42
(GDVN) - “Ngành Công thương biết gạt bỏ những lợi ích cục bộ, vượt lên chính mình, đồng thời cũng là Bộ tiên phong đi đầu trong việc cắt bỏ các thủ tục hành chính”.

Chính phủ hành động, loại bỏ nhóm lợi ích

26/06/2016 06:52
(GDVN) - “Chính phủ hành động chắc chắn sẽ động chạm quyền lợi của nhóm lợi ích này, nhóm lợi ích kia và theo sau đó là những phản ứng đối phó”, PGS.TS Phạm Quý Thọ.