Ảnh tếu và... lục bát

Cuộc đời có những lúc oái oăm đến nỗi ta không thể ngờ đến, đành diễn tả bằng... "thơ" lục bát vậy!
Đang tải tin...