Thủ tướng Chính phủ ra quyết định về quy chế phát ngôn

07/05/2013 08:29
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ban hành quy chế phát ngôn và thông tin cho báo chí, áp dụng với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.