Sẽ sớm triển khai chương trình tiếng Anh cho bậc học THPT

(GDVN) - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã xây dựng dự thảo chương trình tiếng Anh cho bậc học THPT. Đây là tín hiệu đáng mừng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng giao tiếp Anh ngữ cho học sinh THPT, là bước tiếp nối chương trình tiếng Anh cho Tiểu học, THCS.
Đang tải tin...