Học sách thật để các em phát triển tốt hơn

(GDVN) - Vốn là là loại hàng hóa đặc biệt, là phương tiện chuyển tải và lan tỏa chủ yếu của tri thức - vốn tài sản cao quý nhất, đáng trân trọng nhất lịch sử loài người, Sách vừa đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và nâng cao trí tuệ, vừa là người bạn đồng hành thân thiết trong quá trình định hình nhân cách và phát triển tâm hồn con người…
Đang tải tin...