Không quân chiến thuật Trung Quốc: Lượng nhiều, chất ít

Tổng hợp số liệu từ các tạp chí quân sự nổi tiếng trên thế giới như: “Jane’s Defence Weekly” của Anh và “Kanwa Defence Review” của Canada, hiện Trung Quốc còn đang sử dụng khoảng 1000 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 3 và 800 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4.
Đang tải tin...