Kết luận xi măng Sài Sơn kém chất lượng

(GDVN) - Đội quản lý thị trường số 24 (HN) kết luận 2 mẫu xi măng Sài Sơn được lấy mẫu và đưa đi giám định thì 1 mẫu không đạt chất lượng tiêu chuẩn chất lượng đăng ký.
Đang tải tin...