Sài Gòn mùa “băng trơ”

Sài Gòn mùa “băng trơ”
(GDVN) - Chẳng lẽ câu than “lực bất tòng tâm” lại phải đảo nghịch thành “tâm bất tòng lực”?