Kẻ ăn cắp trắng trợn mang tên Trí Việt 24h

(GDVN) - Ăn cắp tin, bài của hầu hết các báo, nhưng khi được nhắc nhở, người phụ trách trang này còn mắng cả "chủ nhà", mắng cả Bộ công an và Bộ Thông tin truyền thông.
Đang tải tin...