Thái Lan tổ chức bầu cử lại vào tháng 4

(GDVN) - Thái Lan sẽ tiến hành bầu cử lại vào tháng 4 để đảm bảo rằng những người chưa được tham gia cuộc tổng tuyển cử hôm 2.2 sẽ được đi bỏ lá phiếu của mình.
Đang tải tin...