Đồng hành cùng người dẫn đầu

(GDVN) - Bắt đầu sử dụng dịch vụ tư vấn của IDP ngay hôm nay để nhận thông tin và tham gia miễn phí nhiều chương trình hội thảo du học hữu ích,...

Học bổng 10 tuần tiếng Anh tại New England

Trường khai giảng khóa tiếng Anh hàng tháng, sinh viên học ở trung tâm Anh ngữ (ELC) tại Đại học New England và có thể bắt đầu học ở bất kỳ trình độ nào, từ Anh ngữ tổng quát (GE), Anh ngữ học thuật (EAP) đến chương trình nhập môn (IAP).

Cơ hội nhận học bổng của ĐH James Cook

(GDVN) - IDP Education (Việt Nam) phối hợp với trường ĐH James Cook, Australia (ICUB) tổ chức hội thảo giới thiệu các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính.
Đang tải tin...