‘5 Vitamin’ chống đại dịch của Apax Holdings

14/03/2020 18:05
(GDVN) - Không để học sinh bị động trong thời điểm không đến trường, Apax Holdings chủ động tăng cường sức đề kháng cho hệ sinh thái giáo dục với nhiều loại “vitamin".