Xuân về nhớ thơ chúc Tết của Bác!

11/02/2021 06:19
GDVN- Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông. Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng.