Giả bác sĩ, chở nữ sinh viên ra cánh đồng cưỡng bức

23/04/2012 13:24
Tự xưng là bác sỹ để tạo niềm tin, gã thanh niên chở cô sinh viên cao đẳng thẳng ra cánh đồng. Sau khi làm nhục cô gái, gã "yêu râu xanh" trả lại cô điện thoại, tiền, nhưng sợi dây chuyền thì gã bảo "bị rơi mất"…