Đại biểu Quốc hội có quyền gì?

25/04/2016 06:58
(GDVN) - Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri cả nước, có quyền tham gia vào nhiều vấn đề quan trọng.