Làng Vũ Đại ở Diên Hồng (2)

20/06/2020 06:48
GDVN- Vấn đề chỉ trở nên đặc biệt khi tìm hiểu kỹ hơn một số khía cạnh trong phát biểu của ông Phạm Hồng Phong.