Miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

06/04/2016 15:02
(GDVN) - Sau khi bỏ phiếu kín, 418/487 đại biểu có mặt tán thành miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sáng mai (7/4), Quốc hội chính thức bầu Thủ tướng mới.