Quan chức biện minh - Dân tình ngơ ngác!

12/03/2017 07:06
(GDVN) - Biện minh cho mình cũng cần phải nói làm sao cho thuyết phục, nếu không, dân tình sẽ nhận chân được cả “cái tài”, “cái tâm” và “cái tầm” của các vị.