Nguyễn Cao Kỳ: "Không do tôi,ông Thảo đã làm TTg Việt Nam Cộng hòa"

25/12/2012 07:42
"Cái ông Phạm Ngọc Thảo này rất lạ. Hồi đó nhiều người nghĩ ổng là cộng sản, nhưng lạ là không ai làm gì được ổng. Ổng nói nhỏ nhẹ và rất thuyết phục, ai cũng nghe. Năm 1965, tôi mà không ngăn cản thì ổng đã làm Thủ tướng rồi” - lời ông Nguyễn Cao Kỳ nói với phóng viên báo Thanh niên.