Chiến tranh ảo - cuộc chạy đua vũ trang mới

25/07/2011 04:12
Lầu Năm góc, Quỹ tiền tệ Thế giới, Google và hàng chục tổ chức khác đã bị tấn công. Chiến tranh đang diễn ra, và ngành công nghiệp vũ khí ảo, vốn âm ỉ từ nhiều