Kỳ thi quốc gia 2019 khác gì so với năm 2018?

09/12/2018 07:33
(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam so sánh điểm giống và khác nhau trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 và năm 2019 để phụ huynh, học sinh tiện theo dõi.