30% công chức “ngồi chơi” là có căn cứ

24/11/2013 11:14
(GDVN) - Tại phiên chất vấn ở Quốc hội trong tuần này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình nói chỉ khoảng 1% cán bộ, công chức không làm được việc, còn chuyện 30% người “ngồi chơi” chỉ là tin đồn. Sự thật thế nào?

Cú gõ nhẹ vào đầu caddie và "cái tát mạnh” vào văn hóa kỷ luật cán bộ

10/10/2013 06:00
(GDVN) - "Nếu xét về văn hóa hành xử của một “cán bộ nhà nước”, tư cách đạo đức và quy định về những điều Đảng viên không được làm; đồng thời đặt chuyện này với chuyện của Bộ GTVT và chuyện của TP. HCM kể trên thì sẽ thấy không khỏi đắng lòng trong câu chuyện TP Hà Nội xử lý đối với Tổng giám đốc đánh nhân viên chơi Golf".

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Công chức không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 1%

22/09/2013 07:13
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết: "Bộ Nội vụ đã đề nghị các bộ, tỉnh, thành phố có báo cáo phân tích số lượng đến ngày 31/12/2012. Tuy nhiên, số liệu các địa phương gửi lên chưa đầy đủ, nhưng theo báo cáo của các tỉnh đến nay thì số không hoàn thành nhiệm vụ chỉ trên dưới 1%".