Những chuyện kỳ nhưng không lạ!

17/07/2016 06:45
(GDVN) - Trong xã hội chúng ta hiện nay có nhiều chuyện xảy ra rất kỳ nhưng nó không còn được người dân xem là chuyện lạ nữa.