Kiểm soát rủi ro và trục lợi bảo hiểm

07/03/2019 10:57
(GDVN) - Phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát hiện HD Bank vi phạm trần lãi suất

07/10/2011 15:17
Qua tiến hành kiểm tra một chi nhánh, cơ quan chức năng đã phát hiện có sự chỉ đạo chung trong hệ thống HD Bank về việc cố tình vi phạm trần lãi suất...