Đam mê game: Kiểu đầu tư dại dột

19/04/2012 13:25
(GDVN) - Những "con nghiện game" đang đầu tư kho vốn của mình theo cách dại dột nhất: Đổ tất cả vào thú vui ảo và nhận lấy con số không ở ngoài đời thực.