Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước

31/12/2016 07:27
(GDVN) - Thủ tướng ban hành quyết định tiêu chí phân loại doanh nghiệp (DN) nhà nước, DN có vốn nhà nước và danh mục DN nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.