Cảnh hoang tàn của những bốt điện thoại công cộng ở Hà Nội

12/03/2013 06:43
(GDVN) - Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của điện thoại di động thì những bốt điện thoại công cộng đang trở nên lỗi thời và không còn phù hợp. Có chăng được những người dân xung quanh đó hay người đi đường tận dụng vào nhiều mục đích khác nhau.