GS. Phạm Đức Dương kể chuyện bị thầy đánh vào 5 đầu ngón tay

30/07/2012 11:03
(GDVN) - GS. Phạm Đức Dương: “Sở dĩ tôi viết tốt như thế này vì ngày xưa thầy giáo bắt tôi chụm năm đầu ngón tay và lấy thước kẻ bằng gỗ lim to như ngón tay vụt mạnh vào cho chừa, để viết đẹp hơn. Nhưng cái khó của người thầy là không đánh mà học sinh vẫn vâng lời…”.