Cả xã diễn tập chống... “cẩu tặc”

09/07/2012 15:54
Nạn trộm chó hoành hành, đối tượng sẵn sàng tấn công người dân, gây chết người… Quá bức xúc, chính quyền và người dân quyết định tập cách đối phó.