Tư liệu quý chỉ có ở chùa Vĩnh Nghiêm

26/01/2019 06:09
(GDVN) - Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm là di sản tư liệu thứ 3 được thế giới vinh danh “Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.