Luận bàn về “chạy” trong trường học

14/08/2016 08:16
(GDVN) - Nhận tiền không phải bằng mồ hôi công sức của mình mà bằng vị trí công tác thì chữ thầy chỉ được nhắc trước mặt còn sau lưng người ta gọi lão ấy, thằng cha ấy.