Chúng ta có đang bỏ quên học sinh lớp 1?

27/04/2020 06:23
(GDVN) -Tại sao chúng tôi nói: “Chúng ta đang bỏ quên học sinh lớp 1?”. Tại sao không phải là khối lớp khác mà chúng tôi lại nhấn mạnh rõ đối tượng là học sinh lớp 1?

Sinh viên chính quy tâm tư về bằng tại chức

22/12/2018 07:46
(GDVN) - Bọn em vào học đại học mất 4 năm để rèn luyện và trưởng thành cuối cùng kết quả được cào bằng. Nếu biết trước thế này thì em đã vừa đi làm vừa đi học tại chức.