7 "ẩn họa" đe doạ tính mạng con trẻ ngay trong nhà bạn

17/12/2012 11:04
Theo nhà khoa học môi trường thuộc trường King's College London, nhà là nơi nguy hiểm nhất đối với trẻ em. Ông đã chỉ ra rằng, những chất liệu độc hại ở khắp mọi chỗ trong nhà. Dưới đây là 7 điều nguy hiểm đối với trẻ: