Hoạt động của viên Chỉ huy trưởng quân Trung Quốc ở Trường Sa

06/08/2012 15:50
(GDVN) - Lưu Đường sinh tháng 12/1963, người Nguyên Dương, Hà Nam, nhập ngũ năm 1981, năm 1991 làm Đại đội trưởng Đại đội 2 chiếm đóng trái phép 1 bãi đá ở Trường Sa. Từ đó đến nay Lưu Đường trải qua các vị trí Phó tham mưu trưởng, Phó chỉ huy trưởng 1 căn cứ hải quân, Chỉ huy trưởng lực lượng đóng chốt trái phép ở Trường Sa, hàm đại tá.