Quản lý ký túc xá đánh sinh dã man

26/03/2012 10:00
Chỉ vì bị phát hiện ở chui trong ký túc xá (KTX), nam sinh viên năm thứ nhất  bị cán bộ quản lý KTX đánh gãy răng, đa chấn thương mặt và cơ thể.