Chợ luận văn ngày càng tinh vi

19/04/2011 09:57
Chuyện sao chép, mua bán trái phép các loại luận văn tại các quán phô tô gần các trường đại học, cao đẳng hiện nay đang có những diễn biến ngày càng phức tạp.