Những thành tựu kép trong nhiệm kỳ đặc biệt

24/12/2020 15:40
GDVN- Một nhiệm kỳ đặc biệt với những đột biến tình hình chưa từng có trong lịch sử, nhưng chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu kép, xử lý được nhiều bài toán khó.