Đố cô cho em lưu ban!

27/04/2019 07:39
(GDVN) - Cho điểm học trò, không đúng với năng lực thực sự của nó, thật ra giáo viên đang “khen cho nó chết”.

Thầy cô giáo sao nỡ để các em thiệt thòi?

02/10/2016 14:51
(GDVN) - Để chấn chỉnh tình trạng muôn kiểu cộng điểm, đặc cách, ưu tiên ở trường phổ thông hiện nay, chúng ta cần có sự đồng bộ, lấy Thông tư 58 làm chuẩn.