Ngăn chặn tình trạng cá nhân núp bóng "tập thể chịu trách nhiệm"

06/11/2013 07:41
(GDVN) - "Ở một số quốc gia phát triển, người đưa ra quyết định sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn nếu phạm sai lầm, ngay cả khi quyết định ấy chưa triển khai, nhưng về mặt uy tín chính trị của họ cũng đã suy giảm nghiêm trọng, cho nên quan chức của nhiều nước “từ chức thường xuyên” là vì thế. Còn ở ta, cứ có chuyện xảy ra là đổ lỗi cho nhau, chẳng mấy khi người ta dám đứng ra nhận trách nhiệm". Ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh.

Quốc hội nên giảm thời gian họp để chống lãng phí?

05/11/2013 07:34
(GDVN) - Tại phiên thảo luật về dự thảo sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí sáng nay, ĐBQH Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh) đánh giá: Kỳ họp Quốc hội hàng năm của chúng ta hiện nay thời gian kéo dài hơn so với nội dung thực chất trong chương trình chúng ta cần giải quyết; Các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề có liên quan đến các hoạt động của Quốc hội còn có hiện tượng lãng phí.